Núm tủ bếp PDP6587

  • Màu sắc: FAC
  • Kích thước: L=40mm, H=26mm, W=25mm
  • Chất liệu: Hợp kim