New

KNP637


  • Màu sắc: Trắng mờ, thau cổ..’
  • Kích thước: Ø=35mm, H=27
  • Chất liệu: Hợp kim 

 


Liên hệ

Danh mục:
  • Màu sắc: Trắng mờ, thau cổ..’
  • Kích thước: Ø=35mm, H=27
  • Chất liệu: Hợp kim