KN-PQ


  • Màu sắc: Nâu, rêu
  • Kích thước: Ø=47mm
  • Chất liệu: Hợp kim 

Liên hệ

Danh mục: ,

  • Màu sắc: Nâu, rêu
  • Kích thước: Ø=47mm
  • Chất liệu: Hợp kim