New

HGP6177


  • Màu sắc: Thau cổ, bạc mờ…
  • Kích thước:  W=30mm, L=60mm  
  • Chất liệu: Hợp kim 

 


Liên hệ

Danh mục:

  • Màu sắc: Thau cổ, bạc mờ…
  • Kích thước:  W=30mm, L=60mm  
  • Chất liệu: Hợp kim