New

HG8130


  • Màu sắc: Thau…
  • Kích thước: W=84mm, L=127mm
  •                      W=96mm, L=152mm
  • Chất liệu: Thau 

Liên hệ

Danh mục:

  • Màu sắc: Thau…
  • Kích thước: W=84mm, L=127mm
  •                      W=96mm, L=152mm
  • Chất liệu: Thau