New

HDP616


  • Màu sắc: Thau cổ, bạc mờ, đen mờ
  • Kích thước: W=52mm, L=96mm  (74mm)
  • Chất liệu: Hợp kim 

 


Liên hệ

Danh mục: ,

  • Màu sắc: Thau cổ, bạc mờ, đen mờ
  • Kích thước: W=52mm, L=96mm  (74mm)
  • Chất liệu: Hợp kim